อ้วยอันโอสถ


จิตวิญญาณของบริษัทตั้งแต่ยุคของคุณเสถียรถึงปัจจุบัน และเป็นการสะท้อนความยั่งยืน และมั่นคงของธุรกิจคือการส่งความ ห่วงใยที่มีต่อพนักงานทุกคน และช่วยเหลือในทุกเรื่องที่สามารถ ช่วยได้จากผู้บริหาร “อ้วยอันโอสถ” ที่มีความเชื่อว่า เมื่อใด ที่พนักงานรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองเกิดความภาคภูมิใจพวกเขาจะ ร่วมใจกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างสวยสดงดงามนั้น
เป็นวิถีการทำงานที่ไม่เพียงครองใจพนักงานเท่านั้น ยังสามารถ ครองใจผู้บริโภคได้ทุกยุคสมัยความสำเร็จที่อ้วยอันโอสถตั้งไว้ก็คือ  ความยั่งยืนของธุรกิจยาสมุนไพรเป็นที่พึ่งในการรักษาแบบธรรมชาติ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยทางผู้บริหารได้ปลูกฝังแนวคิด และพยายาม สร้างอ้วยอันโอสถ ให้เป็น “องค์กรที่ห่วงใย”
ความห่วงใย

การเป็นองค์กรที่ห่วงใยนั้น เริ่มมาจากความภูมิใจในงานของตนเอง
เราได้ปลูกฝังแนวคิดว่า อาชีพของเราคือการผลิตยาที่รักษาคน ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้
เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี และเป็นอาชีพ ที่ดูแลรักษาสุขภาพให้กับลูกค้าพนักงานทุกคน
ควรมีความภูมิใจ ในงานของตน ควรรักษามาตรฐานของสินค้าให้ดีที่สุด

การขายของ ที่ดีนั้น มิใช่แค่การรักษาคุณภาพของตัวยา แต่เป็นการรักษา คุณภาพ
ในการเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ เช่น มารยาทของพนักงาน ขนส่ง  การต้อนรับลูกค้า และแขก
ที่ทุกฝ่ายไปพบ แม้กระทั่งความ สะอาดของสำนักงานหน้าร้านให้เป็นที่ประทับใจของลูกค้า
และผู้ที่มา ติดต่อกับองค์กร ความภูมิใจในงานที่ทุกคนทำจะนำไปสู่ความภูมิใจ ที่มีต่อองค์กร 

เราเป็นองค์กรที่มีคุณภาพใส่ใจต่อสินค้าเพื่อ ประโยชน์ต่อลูกค้า และหากเรา
พัฒนาองค์กรของเราไปถึงจุดนั้น ได้แล้ว  สังคม และประเทศก็จะมีองค์กรที่ดีอีกองค์กรหนึ่ง
ที่ผลิต และบ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคม แม้วันนึงพนักงาน ของเราจะได้จากเราไป
แต่เราก็จะมีความภูมิใจว่าเราได้สร้างแนวคิด และวิสัยทัศน์ให้กับพนักงานคนนั้นไป
ทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป โดยพันธกิจของอ้วยอันนั้นคือ คุณภาพ คุณธรรม
เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

มาตรฐาน

ตั้งแต่การคัดวัตถุดิบธรรมชาติ จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กระบวน การทั้งหมด
ได้รับการออกแบบอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ สูงสุดของสมุนไพร
และตรงต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค

เราได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP PIC/S (Good Manufacturing Practice
Pharmaceutical Inspection Coorperation Scheme) โดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อาหารและยาแห่ง ประเทศไทย จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีความปลอดภัยสูงสุด
และสามารถตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบเอกสารได้ เราใช้อุปกรณ์ วิเคราะห์ขั้นสูง
ในการระบุ และวัดสารสำคัญในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามข้อระบุของ Thai Herbal
Pharmacopoeia และ Journal ที่ได้รับการรับรอง

เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสมุนไพรไม่กี่รายที่สามารถ วัดปริมาณสารสำคัญในสมุนไพร
ด้วย High Performance Liquid Chromatography (HPLC) เรามีความสามารถ
ในการระบุ และวัดค่าของ andrographolide ในฟ้าทะลายโจร, curcumin รวมในขมิ้นชัน
sennoside B ในมะขามแขก 

ประวัติความเป็นมา

อ้วยอันโอสถ

อ้วยอันโอสถได้ถูกก่อตั้งในปี 2490 โดยท่านเสถียร สมบูรณ์เวชชการ เป็นร้านขายยาบริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ท่านเป็นหมอแมะจับชีพจรและจ่ายยาสมุนไพรโดยสูตรที่ใช้ได้ผลจะถูกนำไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการการอาหารและยา

อ่านเพิ่มเติม

ในปี 2529 คุณสิทธิชัย บุตรชายของท่านเสถียร ได้เข้ามารับช่วงและได้ขยายธุรกิจ ก่อตั้งเป็น “บริษัทอ้วยอันโอสถจำกัด” เป็นสถานที่ผลิตยาซึ่งได้นำกรรมวิธีและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ มีการพัฒนารูปแบบยาเป็นแคปซูลจากบัญชียาหลักแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

มีการใส่ใจในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น ได้รับการรองรับมาตรฐานที่ดีในการผลิตยา Good Manufacturing Practice ASEAN Harmonization Standard หรือ ASEAN GMP ในปี 2548

เมื่อส่งต่อธุรกิจให้กับทายาทรุ่นที่ 3 คือ คุณนิชา และ คุณชนรรค์ เข้ามาบริหาร บริษัทได้เพิ่มความสำคัญทั้งเรื่องบุคลากร การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การนำเข้าและส่งออก และการสร้างแบรนด์เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยการเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์เป็น

อ่านเพิ่มเติม