best1จากสมุนไพรตามธรรมชาติ สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เราดูแลทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบ ไปจนถึงการตั้งมาตรฐานในการวัดสารสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าผู้อื่น ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของอ้วยอันได้มาตรฐาน ผ่านการผลิตทีทันสมัย เป็นที่ยอมรับ ปลอดภัย และ ได้สารสำคัญตามกำหนดแน่นอน

ฝ่ายวัตถุดิบ

เราให้ความสำคัญกับวัตถุดิบมาก เพราะเราไม่สามารถที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่ดีได้ถ้าไม่ได้วัตถุดิบคุณภาพ เรามีการ contract-farming กับเกษตรกรที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และได้รับรอง GAP(Good Agricultural Practice) หรือการเกษตรกรที่ดีนั่นเอง


ฝ่ายผลิต

เราได้รับรองมาตรฐานการผลิต GMP PIC/S (Good Manufacturing Practice: Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) โดยมีการทวนสอบได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่รับวัตถุดิบ จนถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนของเราสะอาด ปลอดภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมุนไพร และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มคุณค่าให้กับสมุนไพร เช่น การสกัดสารเข้มข้นเป็นผงโดยเครื่อง low temperatureevaporator และ spray dryer ยาแคปซูลของเราปลอดจากเชื้อโรคตามมาตรฐานของ อ.ย.ไม่มีSalmonella, E. coli, Clostridium, Staphylococcus aureus, และ Listeria ปนเปื้อนเพราะผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว


ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

best2เรามีระบบตรวจสารสำคัญมากมาย เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค สมุนไพรมีสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นยาหรือพฤกษเคมี (phytochemical) มีบทบาทการปรับเปลี่ยนชีวเคมีในปฏิกิริยาเคมีของร่างกายโดยตรงระบบของเรามีดังนี้:

Thin Layer Chromatography: เป็นการตรวจว่าในสมุนไพรมีสารที่ต้องการหรือไม่แต่ไม่สามารถวัดปริมาณสารได้ เราใช้ในการคอนเฟิร์มสารสำคัญ Beta-D-Glucan ในเห็ดหลินจือ

UV Spectrophotometer: เป็นระบบตรวจสารด้วยการหักตัวของแสง ไว้ใช้ตรวจ total curcuminoids ในขมิ้นชัน Total lactones ใน ฟ้าทะลายโจร และ total phenolic compounds เพื่อการคำนวนสารต่อต้านอนุมูลอิสระ UV spectrophotometer เป็นระบบตรวจ เบื้องต้นของเรา ใช้ในการตรวจวัตถุดิบว่าผ่านมาตรฐานเบื้องต้นหรือไม่

High Performance Liquid Chromatography: เป็นระบบตรวจสารสำคัญที่แม่นยำที่สุดชนิด หนึ่ง ไว้ตรวจสาร Curcumin, bisdemethoxycurcumin, demethoxycurcumin รวมกันเป็น total curcuminoids ในขมิ้นชัน (จะสังเกตุเห็นว่าจะวัดสารได้ละเอียดมากกว่าเครื่อง UV spectrophotometer) Andrographolide ใน ฟ้าทะลายโจร และ sennosides B ใน มะขามแขก เครื่อง HPLC ใช้ในการตรวจค่าของสารผลิตภัณฑ์ เครื่องHPLC มีความละเอียดและแม่นยำสูง เป็นที่ยอมรับในการตรวจยาแผนปัจจุบัน