ประวัติ

  • history31
  • history32

       อ้วยอัน  " 卫安 "  แปลว่า สะอาด และ ปลอดภัย

  • บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 เป็นการขยายกิจการต่อจากร้านขายยาอ้วยอันโอสถ ซึ่งเป็นร้านขายยาขนาด 2 คูหา บริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี หน้าวัดประยุรวงศาวาส ที่จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2490 โดยมีนายเสถียร สมบูรณ์เวชชการ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเวชกรรม (แพทย์แผนโบราณ) และสาขาเภสัชกรรม (เภสัชกรแผนโบราณ) ซึ่งปัจจุบันท่านมีอายุ 95 ปี และรวมศิริ การดำเนินธุรกิจทางด้านยาจากสมุนไพร ถึงปัจจุบันมากกว่า 65 ปี ณ ปัจจุบัน ยาจากสมุนไพรของบริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด ได้รับความไว้วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคทั่วประเทศโดยมีจำหน่ายในร้านขายยาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมากกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศ

 

  • ด้วยความมุ่งมั่นสู่ระบบคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยา บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด ได้ให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตที่จะต้องได้รับความควบคุม ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายที่ยาจากสมุนไพรที่ผลิตขึ้น ได้รับการจัดส่งถึงผู้ใช้ยา จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานที่ดีในการผลิตยา (GMP) จากสำนักงานคณะdรรมการอาหารและยา ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน

 

  • นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายยาจากสมุนไพร / ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / ชาจากสมุนไพร /ภายใต้เครื่องหมายการค้า HERBAL ONE จากบริษัท เอกสมุนไพร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า HERBAL ONE ทุกหมวดการผลิต ได้รับมาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุข เช่นเดียวกัน